Giới thiệu

Ngành dệt sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, đồng bộ từ khâu kéo sợi đến dệt, nhuộm, hoàn tất, xử lý và bảo vệ môi trường do các hãng chế tạo thiết bị dệt may hàng đầu của Châu Âu sản xuất.Toàn bộ dây chuyền kéo sợi của Hãng Rieter-Thụy Sĩ sản xuất, gồm: Máy xé kiện tự động, máy làm sạch và loại tạp, máy trộn và làm sạch, máy làm sạch tinh, máy chải thô, máy ghép, máy cuốn cúi, máy chải kỹ, máy sợi thô, máy sợi con. Ngoài ra, còn có máy đánh ống Schlathorst – Đức, các thiết bị thí nghiệm Uster của Thụy Sỹ, Mỹ;…và các thiết bị điều không Luwa- Thụy Sỹ.
Sản phẩm: sợi 100% cotton chải kỹ chỉ số từ 20 - 50, sợi pha TC/TR với công suất 3.000 tấn/năm.

Dây chuyền dệt vải sử dụng các thiết bị hàng đầu Châu Âu: Máy mắc sợi Ben-Direct và Máy hồ Ben-Sizetec của Benninger-Thụy Sỹ, Máy dệt kiếm, dệt khí của Picanol-Bỉ, máy kiểm vải, máy đo gấp vải, máy đánh ống của motocono – Đức và các Thiết bị điều không Luwa – Thụy Sỹ.
Sản phẩm: các loại vải có trọng lượng từ 80gr/m2 tới 500gr/m2, sản lượng 20 triệu mét/năm khổ 1.6m

Dây chuyền nhuộm liên tục: Máy đốt lông rũ hồ, máy nấu tẩy, máy làm bóng, máy nhuộm chưng hơi liên tục của Brugman – Hà Lan, máy nhuộm liên tục, máy căng sấy, phòng co monforts và máy là cán Kuster của Đức.
Sản phẩm: Vải len và pha len, vải cotton 100%, vải pha Pe/co và Pe/Vi, sản lượng 12 triệu mét/năm khổ 1.6m.

Dây chuyền nhuộm gián đoạn: máy giặt Turbomat, máy mở khổ, máy định hình ướt của Italia, máy nhuộm gián đoạn Thies – Đức, máy xén lông Laffer, máy hấp Thermoduplex, máy phân tích màu Optimach; thiết bị thí nghiệm SDL, Roaches của Anh và các thiết bị phụ trợ khác của Đức, Mỹ
Sản phẩm: vải 100% len và pha len, sản lượng 2,5 triệu mét/năm khổ 1.6m.
Ngành dệt sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, đồng bộ từ khâu kéo sợi đến dệt, nhuộm, hoàn tất, xử lý và bảo vệ môi trường do các hãng chế tạo thiết bị dệt may hàng đầu của Châu Âu sản xuất.Toàn bộ dây chuyền kéo sợi của Hãng Rieter-Thụy Sĩ sản xuất, gồm: Máy xé kiện tự động, máy làm sạch và loại tạp, máy trộn và làm sạch, máy làm sạch tinh, máy chải thô, máy ghép, máy cuốn cúi, máy chải kỹ, máy sợi thô, máy sợi con. Ngoài ra, còn có máy đánh ống Schlathorst – Đức, các thiết bị thí nghiệm Uster của Thụy Sỹ, Mỹ;…và các thiết bị điều không Luwa- Thụy Sỹ.
Sản phẩm: sợi 100% cotton chải kỹ chỉ số từ Ne 20 - 50, sợi pha TC/TR với công suất 3.000 tấn/năm.

Dây chuyền dệt vải sử dụng các thiết bị hàng đầu Châu Âu: Máy mắc sợi Ben-Direct và Máy hồ Ben-Sizetec của Benninger-Thụy Sỹ, Máy dệt kiếm, dệt khí của Picanol-Bỉ, máy kiểm vải, máy đo gấp vải, máy đánh ống của motocono – Đức và các Thiết bị điều không Luwa – Thụy Sỹ.
Sản phẩm các loại vải có trọng lượng từ 80gr/m2 tới 500gr/m2, sản lượng 20 triệu mét/năm khổ 1.6m

Dây chuyền nhuộm liên tục: Máy đốt lông rũ hồ, máy nấu tẩy, máy làm bóng, máy nhuộm chưng hơi liên tục của Brugman – Hà Lan, máy nhuộm liên tục, máy căng sấy, phòng co monforts và máy là cán Kuster của Đức.
Sản phẩm: Vải len và pha len, vải cotton 100%, vải pha Pe/co và Pe/Vi, sản lượng 12 triệu mét/năm khổ 1.6m.

Dây chuyền nhuộm gián đoạn: máy giặt Turbomat, máy mở khổ, máy định hình ướt của Italia, máy nhuộm gián đoạn Thies – Đức, máy xén lông Laffer, máy hấp Thermoduplex, máy phân tích màu Optimach; thiết bị thí nghiệm SDL, Roaches của Anh và các thiết bị phụ trợ khác của Đức, Mỹ
Sản phẩm: vải 100% len và pha len, sản lượng 2,5 triệu mét/năm khổ 1.6m.